Kościół Najświętszej Marii Panny
i św. Mikołaja

Kult Matki Bożej
Wspomożenia Wiernych

Pocysterski zespół opacki
obecnie Salezjanie Księdza Bosko (SDB)

Matka Boża
Wspomożenia Wiernych


Archidiecezja Gnieźnieńska

 width=

Ląd – niewielka wieś położona na południe od Słupcy, na północnym brzegu pradoliny Warty, szczyci się niezwykle cennymi w skali kraju i Europy zabytkami sztuki sakralnej. Dzięki istniejącemu tu grodowi, była znana już w VIII wieku. W 1136 roku wzmiankowany jest gród w Lądzie strzegący przeprawy przez Wartę na szlaku z Kalisza do Torunia.
Po roku 1175 na podstawie aktu fundacyjnego księcia Mieszka Starego osiedlili się tutaj cystersi z klasztoru w Łeknie. W 1191 roku, prawdopodobnie z powodów ekonomicznych, opactwo zostało zlikwidowane. Jednak po interwencji samego księcia w Kapitule Generalnej zakonu w Citeaux w 1193 roku zakonnicy powrócili do Lądu i na przełomie XII i XIII wieku rozpoczęli prace nad kościołem, który przetrwał do1651 roku. W wyniku walk o sukcesję po Przemyśle II, świetność materialna zabudowań klasztornych znacznie podupadła. W połowie XIV wieku na ratunek opactwu pospieszył Wierzbięta z Paniewic, starosta generalny Wielkopolski, który dla sprawy cysterskiej uzyskał poparcie króla Kazimierza Wielkiego i rycerstwa wielkopolskiego. Pod wpływem jego mecenatu rozbudowano klasztor.
Opactwo w XV wieku w swym beneficjum miało 53 wsie i 3 miasteczka. W pierwszej połowie XVI wieku konflikty związane z procesem „polonizacji” klasztorów zakłóciły rozkwit. Zakonnikami w opactwach na terenie Polski mogli być tylko Polacy, co stało się powodem wielu napięć także w Lądzie zdominowanym przez cystersów niemieckich. Pierwszym polskim opatem został Jan Wysocki w 1560 roku.
W połowie XVII wieku opat Jan Zapolski zainicjował przebudowę kościoła w stylu barokowym. Tomasz Poncino, Jan Koński i Jerzy Catenazzi w latach 1651–1680 rozebrali romańską świątynię i na jej miejscu wybudowali jedynie wschodnią część obecnego kościoła. Do największej świetności opactwo lądzkie doprowadził opat Mikołaj Antoni Łukomski, wielki mecenas sztuki i reformator polskich klasztorów cysterskich. Z jego woli Pompeo Ferrari od 1728 roku kontynuował barokową przebudowę kościoła i klasztoru. Wystrojem wnętrz zajeli się malarze – Jerzy Wilhelm Neunherz, Adam Swach, F.L. Raedtke, snycerze i rzeźbiarze – Bartłomiej Adrian, Ernst Broger i Jan Erntygeler oraz organmistrz – Józef Koegler. Prusacy w 1796 roku ograbili zabudowania klasztorne i pozbawili opactwa ziemi. W 1819 roku, kiedy Ląd znalazł się w granicach Królestwa Polskiego, abp warszawski Franciszek Skarbek-Malczewski, pod naciskiem rządu carskiego, dokonał kasaty opactwa.
Ołtarz główny, poświęcony NMP Wspomożenia Wiernych powstał w warsztacie Ernesta Brogera w 1721 r. w Głogowie. Nad ołtarzem MB Częstochowskiej widnieją trzy kwatery poświęcone kultowi maryjnemu. W latach 1728/30 Pompeo Ferrari wybudował nawę główną kościoła, którą nakrył 38-metrową kopułą, a malarz Neunhertz ze Śląska wykonał polichromię. Lądzki kościół to prawdziwa perła o szczególnie pięknych dziełach sztuki baroku
W 1822 roku, za sprawą hrabiego Wacława Gutakowskiego władze carskie nadały klasztor kapucynom. Nowi gospodarze przeprowadzili remont oraz renowację kościoła i klasztoru. W 1863 roku zaangażowali się oni w powstanie styczniowe. W kwietniu 1864 roku Rosjanie wywieźli zakonników na Syberię, a namiestnik Berg skasował klasztor.
W 1888 roku bp włocławski Aleksander Bereśniewicz odkupił od Rosjan zabudowania opactwa i erygował w Lądzie parafię. Biskup włocławski Stanisław Zdzitowiecki w kwietniu 1921 roku przekazał obiekt salezjanom. W 1939 roku hitlerowcy w ramach eksterminacji narodu polskiego urządzili w klasztorze obóz dla duchownych. Po likwidacji obozu w klasztorze mieściła się placówka Hitlerjugend. Salezjanie powrócili do Lądu w 1945 roku, a 4 lipca 1952 roku otworzyli w Lądzie Wyższe Seminarium Duchowne.

Lad_lot_03.jpg
Lad_1.jpg
Lad80.jpg
Lad_03.jpg
Lad77.jpg
Lad_02.jpg
Lad63.jpg
Lad30.jpg
Lad31.jpg
Lad32.jpg
Lad46.jpg
Lad59.jpg
Lad57.jpg
Lad58.jpg
Lad60.jpg
Lad71.jpg
Lad56.jpg
Lad_ambona.jpg
Lad55.jpg
Lad51.jpg
Lad48.jpg
Lad64.jpg
Lad_07.jpg
Lad70.jpg
Lad73.jpg
Lad74.jpg
Lad75.jpg
Lad_08.jpg
Lad_freski_1.jpg
Lad_klasztor_2.jpg
Lad_klasztor.jpg
Lad33.jpg
Lad_06.jpg
Lad_freski_3a.jpg
Lad_freski_3.jpg
Lad37.jpg
Lad39.jpg
Lad40.jpg